Kontakt

Du kan även skicka ett meddelande till mig:

Kristina Hermansson/Älvlekens Kennel
Trankärr 240
44249 Kungälv
Telefon: 0303-101 22,  0739-011037 eller
0724-481016
E-post: alvlekens@gmail.com