Kontakt

Du kan även skicka ett meddelande till mig:

Kristina Hermansson/Älvlekens Kennel
Trankärr 240
44249 Kungälv
Telefon:   0724-481016,  0303-10122
E-post: alvlekens@gmail.com